BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

 

BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

 

BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

Bachovy květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu.

Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům.

Bachovy květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují, že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům. Esence nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobili.

Dr. Bach byl hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace.


Bachovy květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha a jsou mu jedinečným zdrojem pomoci k životu v harmonii se svým Já.


kurzy v Plzni, Bachovy esence na míru

-  anglický lékař, homeopat a autor mnoha lékařských a spirituálních textů. Je známý především kvůli jeho práci s léčivými rostlinami a zanecháním jeho celoživotního díla známého jako "Bachovy květové esence"

- Dr. Bach byl přesvědčen, že každý z nás má svou vlastní zodpovědnost za svůj zdravotní stav. Bachovy květy jemným způsobem obnovují vnitřní rovnováhu a tím přináší rovnováhu mysli, těla i duše

"Soulad s naší duší je předpokladem našeho zdraví."

                                                                Dr. Edward Bach

Neexistuje návod, jak řešit daný, konkrétní problém u člověka. Každý člověk je originál, jedinečná osobnost, která vnímá svoje pocity a emoce svým specifickým způsobem. Proto každý potřebuje esence jiné, svojí originální kombinaci.

∗ Jen pro zajímavost - ze 38 Bachových esencí je možné vytvořit 293 000 000 různých kombinací.

I v případě stejné situace, stejného věku, pohlaví i zájmů, bude každý člověk reagovat emocionálně odlišně. Vždy je důležité respektovat individualitu a osobnost člověka. Esence je třeba vždy pečlivě vybrat.

kurzy v Plzni, Bachovy esence na míru

KRIZOVÁ ESENCE - jediná originální kombinace esencí, kterou vytvořil Dr. Bach

 • originální kombinace pěti květů - Impatiens, Star of Bethlehem, Cherry Plum, Rock Rose, Clematis
 • používá při vypjatých situacích, doporučuji mít vždy u sebe
 • je dostupná v podobě kapek nebo spreje
 • můžete si zakoupit u nás

KONZULTACE A MÍCHÁNÍ ESENCÍ NA MÍRU

Pokud máte zájem pro řešení svého problému využít BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE a potřebujete poradit a probrat jejich správný výběr, je pro vás vhodná konzultace.

 • Namíchání esencí na míru přímo pro vás nebo vašeho zvířecího miláčka trvá cca 30 min - vytestujeme vhodnost esencí svalovým testem.
 • Osobní konzultace trvá cca 1 hod, společně se více věnujeme rozboru vytestovaných esencí, pracujeme na tom, abychom vybrali ty nejlepší vhodné  BACHOVY ESENCE pro vás.
 • Společně si povídáme a věnujeme se tomu, co vás trápí a způsobuje nepříjemné pocity. Naším společným cílem je, dokázat problém správně pojmenovat. Vybereme společně  BACHOVY ESENCE, které budou pro Vás prospěšné.

♥ Vždy si odnesete si lahvičku s namíchanou esencí na míru přímo pro vás.♥

Ze zkušenosti vím, že není vhodné vybrat příliš mnoho esencí do jedné lahvičky, ale je velmi důležité pravdivě pojmenovat svůj problém a najít co nejjednodušší řešení. Díky tomu se nám podaří nalézt správné Bachovy esence.

Po využití lahvičky je vhodné se sejít a znovu přistoupit k řešenému problému. Užívání esencí je založeno na poznání toho, co se odehrává v přítomnosti, proto dosahujeme pokroků a v příští užívací lahvičce už můžeme některé esence vynechat nebo nahradit jinými. Vždy, ale záleží na nás samotných, jak se k řešení svých problémů postavíme. Využití Bachových esencí je báječnou možností, jak zvládnout i velmi hluboké a nepříjemné emoce a pocity v nás samotných.

 
 

Cena za konzultaci a Bachovy květové esence je závislá na výběru konzultace a zvoleném způsobu namíchání esencí. Můžete si vybrat z několika možností. Konzultace je možno platit v hotovosti nebo předem převodem na účet- viz. Ceník a obchodní podmínky.

Lahvičku s Bachovými esencemi je možno zaslat také poštou, bude připočítáno 60,- Kč (poštovné 50,- Kč + balné 10,- Kč).  Zasíláme doporučeným dopisem po připsání částky na náš účet, na dobírku NEZASÍLÁME.

Můžete u nás zakoupit i ostatní výrobky  RESCUE originál (kapky, sprej, krém, pastilky ...) 

Mám zájem o Bachovy květové esence. Mám dotaz.

Originální Bachovy květové esence obsahují 38 jednotlivých esencí - více informací o jednotlivých esencích

OTÁZKY A ODPOVĚDI

 • Co to jsou BACHOVY ESENCE?
  Dr. Bach objevil 38 květů - BACHOVÝCH ESENCÍ, každý pro specifický emocionální a mentální stav. K tomu ještě vytvořil kombinaci pěti květů Rescue Remedy – Krizová esence, která je určena pro náročné a obtížné situace. Z 38 Bachových esencí se 37 esencí zakládá na jednotlivých divoce rostoucích květech nebo květech stromů a jedna (Rock Water - Voda z léčivých pramenů) je připravena z přírodního vodního pramene.
 • Jak působí květy - Bachovy květové esence?
  Tyto květy, tak jako jiné formy přírodní medicíny, ošetřují individualitu člověka a NE nemoc, nebo její symptomy. Květy působí především na emocionální rovině. Proto může nastat situace, že dva lidé, se stejným onemocněním či problémem, budou mít vybrané úplně rozdílné esence. Jeden z nich se může s nemocí smířit a rozhodne se bojovat, zatímco druhý bude netrpělivý a bude boj předem vzdávat. Proto na základě této situace budou pro každého z nich, vhodné jiné Bachovy květové esence. S Bachovými esencemi nedochází k potlačování negativních emocí, ale k přeměně na pozitivní postoje. Tím se podpoří vlastní vnitřní potenciál a obranné síly člověka pro sebe-uzdravení a může se naplno koncentrovat na boj s momentální nemocí nebo situací. Nemusíme být fyzicky nemocní, abychom mohli užívat Bachovy esence. Mnozí z nás prožívají těžké životní období nebo nevysvětlitelné stavy únavy, které v nás mohou rozvinout negativní emocionální postoje. Právě v těchto obdobích přináší Bachovy esence neocenitelný přínos, kdy nastolí vnitřní rovnováhu dříve, než se zcela objeví fyzické symptomy.
 • Výběr Bachových květových esencí?
  Vždy, když se s květy - Bachovými esencemi setkáme poprvé, může vzniknout dojem, že je pro nás vhodných mnohem více esencí. Tehdy je vhodné konzultovat tuto skutečnost s nejlépe se třetí neutrální osobou, která se dokáže od Vašeho problému a nahlížení na něj tzv. odosobnit. Pokud se jedná o terapeuta, dokáže Vám také svým přístupem a radou nastavit vhodný výběr daných esencí a správný způsob a délku jejich užívání. Je také možné použít karty se symboly Bachových esencí, kdy si klient si vybírá svojí intuicí nebo lze testovat přes svalový test, který se používá při metodě One Brain - kineziologie. Toto je také vhodné při výběru Bachových esencí pro jinou osobu nebo u malých dětí, také u zvířat.
 • Kolik si můžu vybrat Bachových esencí?
  Podle potřeby je možné použít 6 - 7 Bachových esencí, které lze vzájemně kombinovat. Ze zkušenosti vím, že není vhodné vybrat příliš mnoho Bachových esencí do jedné lahvičky, ale je velmi důležité pojmenovat svůj problém a najít co nejjednodušší řešení a správné esence. Po využití lahvičky se nad problémem znovu zastavit, zamyslet, probrat ho v dané situaci a připravit lahvičkou jinou. Pozn.: Já mám zkušenost, že je vhodné vybírat 4 - 5 Bachovy esence do jedné lahvičky a po cca 3 - 4 týdnech se k problému vrátit a vybrat si případně jiné Bachovy esence.
 • Jak dlouho mohu Bachovy esence používat?
  Pro děti jsou Bachovy květové esence ideální, protože jsou šetrné a bezpečné, přesto velmi dobře pomáhají při tíživých zážitcích, s nimiž se bohužel setkáváme již jako děti. Děti na léčbu Bachovými esencemi reagují velmi rychle a pozitivně, protože mají spíše než dospělí sklon otevřeně vyjadřovat, co cítí. Velmi často se stává, že se děti samou připomenou, že je čas si vzít kapičku - Bachovu esenci.
 • Je možné využít Bachovy esence i při léčbě zvířat?
  Zvířata cítí stejně jako lidé, a mohou tedy trpět různými emočními potížemi. Nechápou však, co se s nimi děje, a nedokážou nám jednoduše dát najevo, jak se cítí, pouze svým chováním, které v tu chvíli pokládáme za nevhodné. Tradiční přístup k léčbě zvířat, a to platí i pro Bachovy esence, je kombinací pozorování a vciťování. Velmi často se stává, že zvířata na sebe "přetahují" naše bolesti a problémy, zvláště emocionální. Proto může být velmi zajímavé i pro páníčka, jaké Bachovy esence našemu zvířecímu miláčkovi vyjdou. Zvířata jsou dobrými pacienty a na léčbu Bachovými esencemi reagují velmi rychle, protože mají méně zábran a jsou ochotnější než lidé.Tento přístup v jejich organismu může rychle obnovit rovnováhu, takže jsou spokojenější. odkaz na článek Bachovy esence pro zvířata
 • Mohou používat Bachovy esence i děti?
  Pro děti jsou Bachovy květové esence ideální, protože jsou šetrné a bezpečné, přesto velmi dobře pomáhají při tíživých zážitcích, s nimiž se bohužel setkáváme již jako děti. Děti na léčbu Bachovými esencemi reagují velmi rychle a pozitivně, protože mají spíše než dospělí sklon otevřeně vyjadřovat, co cítí. Velmi často se stává, že se děti samou připomenou, že je čas si vzít kapičku - Bachovu esenci.

BACHOVY ESENCE PRO ZVÍŘATA

Zvířata mají také svoje pocity, nálady a emoce, stejně jako lidi a proto jim mohou BACHOVY ESENCE pomáhat velmi dobře a účinně jako ostatním členům rodiny.

Mají svoje prožitky, na které reagují třeba změnou chování - strach (z veterináře, z bouřky, z cestování .... ), smutek (opuštění domova, odchod některého ze členů rodiny, ....), bolest (po úrazech či nehodách ...) a spoustu dalších. I u zvířat je vždy důležité přemýšlet o tom, kdy a proč daná situace nastala a z jakého důvodu ke změně v chování došlo. Tato zpráva může být i pro nás jako páníčka velmi přínosná.

Je možné využít Originální BACHOVY ESENCE  kapky tzv. „krizová esence“  RESCUE Remedy  nebo Originální RESCUE® směs pro domácí mazlíčky a všechny zvířata. Také je možné nechat si namíchat směs kapek přímo na míru pro Vaše zvířátko. Lze najít správné esence formou konzultace nebo je možné využít svalový test známý z kineziologie a tzv. přes páníčka vytestovat vhodné esence.

Zvířatům je možné aplikovat BACHOVY ESENCE přímo do tlamy nebo dáváme kapky BACHOVY ESENCE do vody na pití.

Moje osobní zkušenost:

Já sama mám na svých psech vyzkoušeno, že BACHOVY ESENCE báječně fungují. Náš malý pes se velmi bojí bouřky, také na silvestra, když začaly bouchat petardy, byl zalezlý v tom nejmenším koutku našeho domu a třásl se strachy. Zkoušeli jsme všechno možné, uklidňující lék od veterináře a nic nezabíralo (přiznám se, že jsem mu nechtěla dát píchnout uklidňující injekci). Před několika lety (r. 2O13) jsme poprvé vyzkoušeli kapky RESCUE Remedy - známé jako „krizová esence“ a náš Šumi s námi strávil silvestra v obývacím pokoji. Jakmile se blíží bouřka, ihned kapu „krizovku“ a vím, že to v klidu zvládneme.

Jen pro zajímavost:

BACHOVY ESENCE  kapky „krizová esence“ je možné kapat do vody na zalévání květin (já to tak občas dělám, hlavně když mi začínají kvést), to budete koukat, jak dlouho vám pokvetou třeba orchideje :-)