SEZNAM ESENCÍ

 

BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

 • Bachovy květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu.
 • Jedinečnost Bachových esencí spočívá hlavně v tom, že jsou jednoduché, netoxické a mohou je užívat lidé všech věkových kategorií.
 • Bachovy esence zaznamenávají úspěch i u zvířat či rostlin.
 

BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

Originální Bachovy květové esence obsahují 38 jednotlivých esencí, které jsou připravovány ručně v přísném souladu s originální recepturou Dr. Edwarda Bacha.

Dr. Bach rozdělil esence pro snadnější orientaci a hledání do sedmi základních skupin:

 • STRACH  - čelit svým strachům
 • NEJISTOTA - znát svou vlastní mysl
 • NEZÁJEM O SVÉ OKOLÍ - žít naplno
 • OSAMĚLOST - přiblížit se ostatním
 • PŘECILIVĚLOST NA VLIVY A MYŠLENKY OSTATNÍCH - zůstat sám sebou
 • SKLESLOSTA ZOUFALSTVÍ - najít radost a naději
 • PŘÍLIŠNÁ PÉČE O DRUHÉ - žít a nechat žít

Každá skupina vždy prezentuje jeden základní negativní životní postoj, ve skupině jsou vždy zastoupeny esence týkající se podobných problémů.

Neexistuje návod, jak řešit daný, konkrétní problém u člověka. Každý člověk je originál, jedinečná osobnost, která vnímá svoje pocity a emoce svým specifickým způsobem. Proto každý potřebuje esence jiné, svojí originální kombinaci.

∗ Jen pro zajímavost - ze 38 Bachových esencí je možné vytvořit 293 000 000 různých kombinací.

I v případě stejné situace, stejného věku, pohlaví i zájmů, bude každý člověk reagovat emocionálně odlišně. Vždy je důležité respektovat individualitu a osobnost člověka. Esence je třeba vždy pečlivě vybrat.

kurzy v Plzni, Bachovy esence na míru

KRIZOVÁ ESENCE - jediná originální kombinace esencí, kterou vytvořil Dr. Bach

 • originální kombinace pěti květů - Impatiens, Star of Bethlehem, Cherry Plum, Rock Rose, Clematis
 • používá při vypjatých situacích, doporučuji mít vždy u sebe
 • je dostupná v podobě kapek nebo spreje
 • můžete si zakoupit u nás v e-shopu
 

BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

Základní popis BACHOVÝCH ESENCÍ:

 

BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

 • Agrimony - Řepík lékařský - za usměvavou tváří ukrýváte problémy
 • Aspen - Topol osika - máte nevysvětlitelné obavy, jste nervozní
 • Beech - Buk lesní - jste kritický a netolerantní k ostatním
 • Centaury - Zeměžluč lékařská - máte těžkosti říci ne, neumíte požádat o pomoc
 • Cerato - Rožec - zpochybňujete svou schopnost odhadnout situaci
 • Cherry Plum - Slíva třešňová - máte obavy ze ztráty sebekontroly, jste ve stavu hlubokého zoufalství
 • Chestnut Bud - Poupě jírovce, koňského kaštanu - neumíte se poučit ze zkušeností, pořád stáles stejnou chybu
 • Chicory - Čekanka - obecná máte majetnické sklony, často manipulujete lidmi
 • Clematis - Bílá lesní réva - nemáte zájem o okolní dění, oddáváte se snění za bílého dne
 • Crab Apple - Plané jablko - máte o sobě nevalnou představu, stydíte se za svůj vzhled
 • Elm - Jilm - máte pocity přehnané odpovědnosti, která vás vyčerpává
 • Gentian - Hořec nahořklý - rychle ztrácíte odvahu, propadáte pochybostem a skepsi
 • Gorse - Hlodaš evropský - přepadá vás beznaděj, zklamání a pesimismus
 • Heather - Vřes obecný - nechcete být sám, mluvíte pořád jenom o sobě, nezabýváte se ničím jiným než sebou
 • Holly - Cesmína ostrolistá - máte návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a nenávisti
 • Honeysuckle - Zimolez kozí list - žijete neustále v minulosti, ovládá vás nostalgie
 • Hornbeam - Habr obecný - máte kolísavé nálady, chybí vám potěšení, pociťujete mentální únavu
 • Impatiens -Netýkavka žlázonosná - jste popudliví, netrpěliví, reagujete velmi prudce
 • Larch - Modřín opadavý - máte nedostatek sebedůvěry, trpíte komplexem méněcennosti
 • Mimulus - Kejklířka skvrnitá - máte časté obavy ze známých věcí, ze smrti, nemoci, zkoušky...
 • Mustard - Hořčice polní - bez zjevných důvodů propadáte melancholii
 • Oak - Dub letní - silný pocit odpovědnosti vás stále nutí zdolávat překážky, ale i pak se cítíte sklíčeně a vyčerpaně
 • Olive - Oliva - trpíte tělesnou i duševní únavou a vyčerpáním
 • Pine - Borovice lesní - máte naustálé výčitky svědomí a pocity viny
 • Red Chestnut - Červený kaštan - trpíte přehnanými obvami a starostí o druhé
 • Rock Rose - Devaterník penízkovitý - naustále propadáte panice, strachu a pocitu bezmoci
 • Rock Water - Voda z léčivých pramenů - kladete na sebe vysoké požadavky, nejste dostatečně flexibilní, zastáváte ustrnulé názory
 • Scleranthus - Chmerek roční - trpíte nerozhod ností a vnitřní nevrovnaností
 • Star Of Bethlehem - Snědek okoličnatý - zažili jste právě tělesný či duševní šok
 • Sweet Chestnut - Kaštan jedlý - propadáte zoufalství, pocitu, že už víc neunesete
 • Vervain - Sporýš lékařský - jste plni entusiasmu a snažíte se pokaždé prosadit, i když to přesahuje vaše síly
 • Vine - Vinná réva - máte silnou ctižádost a vůli dominovat mezi ostatními
 • Walnut - Vlašský ořech - cítíte se být v rozhodujícím životním období a hledáte úkryt před nejistotou a zápornými vlivy okolí
 • Water Violet - Žebratka bahenní - dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní
 • White Chestnut - Bílý kaštan - v hlavě vám neustále kolují tíživé myšlenky, kterých se neumíte zbavit, propadáte vnitřním samomluvám
 • Wild Oat - Sveřep větevnatý - cítíte nespokojenost, protože nenacházíte svůj pravý životní styl a své poslání
 • Wild -Rose Planá šípková růže - jste apatiční, pociťujete resignaci, vnitřně jste kapitulovali
 • Willow -Vrba žlutá - cítíte zatrpklost, vnitřní hněv, považujete se za "oběť osudu"

kurzy v Plzni, Bachovy esence na míru

Kdo byl dr. Bach (1886-1936)

-  anglický lékař, homeopat a autor mnoha lékařských a spirituálních textů. Je známý především kvůli jeho práci s léčivými rostlinami a zanecháním jeho celoživotního díla známého jako "Bachovy květové esence"

- Dr. Bach byl přesvědčen, že každý z nás má svou vlastní zodpovědnost za svůj zdravotní stav. Bachovy květy jemným způsobem obnovují vnitřní rovnováhu a tím přináší rovnováhu mysli, těla i duše

"Soulad s naší duší je předpokladem našeho zdraví."

                                                                Dr. Edward Bach


Mám zájem o Bachovy květové esence. Mám dotaz.

KONZULTACE A MÍCHÁNÍ ESENCÍ NA MÍRU

Pokud máte zájem pro řešení svého problému využít BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE a potřebujete poradit a probrat jejich správný výběr, je pro vás vhodná konzultace.

 • Osobní konzultace trvá cca 1 hod, společně  se věnujeme tomu, abychom vybrali ty nejlepší vhodné  BACHOVY ESENCE pro vás.
 • Společně si povídáme a věnujeme se tomu, co vás trápí a způsobuje nepříjemné pocity. Naším společným cílem je, dokázat problém správně pojmenovat. Vybereme společně  BACHOVY ESENCE, které budou pro Vás prospěšné.

Ze zkušenosti vím, že není vhodné vybrat příliš mnoho esencí do jedné lahvičky, ale je velmi důležité pravdivě pojmenovat svůj problém a najít co nejjednodušší řešení. Díky tomu se nám podaří nalézt správné Bachovy esence.

Po využití lahvičky je vhodné se sejít a znovu přistoupit k řešenému problému. Užívání esencí je založeno na poznání toho, co se odehrává v přítomnosti, proto dosahujeme pokroků a v příští užívací lahvičce už můžeme některé esence vynechat nebo nahradit jinými. Vždy, ale záleží na nás samotných, jak se k řešení svých problémů postavíme. Využití Bachových esencí je báječnou možností, jak zvládnout i velmi hluboké a nepříjemné emoce a pocity v nás samotných.


Cena za konzultaci a Bachovy květové esence je závislá na výběru konzultace a zvoleném způsobu namíchání esencí. Můžete si vybrat z několika možností. Konzultace je možno platit v hotovosti nebo předem převodem na účet- viz. Ceník a obchodní podmínky.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

 • Co to jsou BACHOVY ESENCE?
  Dr. Bach objevil 38 květů - BACHOVÝCH ESENCÍ, každý pro specifický emocionální a mentální stav. K tomu ještě vytvořil kombinaci pěti květů Rescue Remedy – Krizová esence, která je určena pro náročné a obtížné situace. Z 38 Bachových esencí se 37 esencí zakládá na jednotlivých divoce rostoucích květech nebo květech stromů a jedna (Rock Water - Voda z léčivých pramenů) je připravena z přírodního vodního pramene.
 • Jak působí květy - Bachovy květové esence?
  Tyto květy, tak jako jiné formy přírodní medicíny, ošetřují individualitu člověka a NE nemoc, nebo její symptomy. Květy působí především na emocionální rovině. Proto může nastat situace, že dva lidé, se stejným onemocněním či problémem, budou mít vybrané úplně rozdílné esence. Jeden z nich se může s nemocí smířit a rozhodne se bojovat, zatímco druhý bude netrpělivý a bude boj předem vzdávat. Proto na základě této situace budou pro každého z nich, vhodné jiné Bachovy květové esence. S Bachovými esencemi nedochází k potlačování negativních emocí, ale k přeměně na pozitivní postoje. Tím se podpoří vlastní vnitřní potenciál a obranné síly člověka pro sebe-uzdravení a může se naplno koncentrovat na boj s momentální nemocí nebo situací. Nemusíme být fyzicky nemocní, abychom mohli užívat Bachovy esence. Mnozí z nás prožívají těžké životní období nebo nevysvětlitelné stavy únavy, které v nás mohou rozvinout negativní emocionální postoje. Právě v těchto obdobích přináší Bachovy esence neocenitelný přínos, kdy nastolí vnitřní rovnováhu dříve, než se zcela objeví fyzické symptomy.
 • Výběr Bachových květových esencí?
  Vždy, když se s květy - Bachovými esencemi setkáme poprvé, může vzniknout dojem, že je pro nás vhodných mnohem více esencí. Tehdy je vhodné konzultovat tuto skutečnost s nejlépe se třetí neutrální osobou, která se dokáže od Vašeho problému a nahlížení na něj tzv. odosobnit. Pokud se jedná o terapeuta, dokáže Vám také svým přístupem a radou nastavit vhodný výběr daných esencí a správný způsob a délku jejich užívání. Je také možné použít karty se symboly Bachových esencí, kdy si klient si vybírá svojí intuicí nebo lze testovat přes svalový test, který se používá při metodě One Brain - kineziologie. Toto je také vhodné při výběru Bachových esencí pro jinou osobu nebo u malých dětí, také u zvířat.
 • Kolik si můžu vybrat Bachových esencí?
  Podle potřeby je možné použít 6 - 7 Bachových esencí, které lze vzájemně kombinovat. Ze zkušenosti vím, že není vhodné vybrat příliš mnoho Bachových esencí do jedné lahvičky, ale je velmi důležité pojmenovat svůj problém a najít co nejjednodušší řešení a správné esence. Po využití lahvičky se nad problémem znovu zastavit, zamyslet, probrat ho v dané situaci a připravit lahvičkou jinou. Pozn.: Já mám zkušenost, že je vhodné vybírat 4 - 5 Bachovy esence do jedné lahvičky a po cca 3 - 4 týdnech se k problému vrátit a vybrat si případně jiné Bachovy esence.
 • Jak dlouho mohu Bachovy esence používat?
  Pro děti jsou Bachovy květové esence ideální, protože jsou šetrné a bezpečné, přesto velmi dobře pomáhají při tíživých zážitcích, s nimiž se bohužel setkáváme již jako děti. Děti na léčbu Bachovými esencemi reagují velmi rychle a pozitivně, protože mají spíše než dospělí sklon otevřeně vyjadřovat, co cítí. Velmi často se stává, že se děti samou připomenou, že je čas si vzít kapičku - Bachovu esenci.
 • Je možné využít Bachovy esence i při léčbě zvířat?
  Zvířata cítí stejně jako lidé, a mohou tedy trpět různými emočními potížemi. Nechápou však, co se s nimi děje, a nedokážou nám jednoduše dát najevo, jak se cítí, pouze svým chováním, které v tu chvíli pokládáme za nevhodné. Tradiční přístup k léčbě zvířat, a to platí i pro Bachovy esence, je kombinací pozorování a vciťování. Velmi často se stává, že zvířata na sebe "přetahují" naše bolesti a problémy, zvláště emocionální. Proto může být velmi zajímavé i pro páníčka, jaké Bachovy esence našemu zvířecímu miláčkovi vyjdou. Zvířata jsou dobrými pacienty a na léčbu Bachovými esencemi reagují velmi rychle, protože mají méně zábran a jsou ochotnější než lidé.Tento přístup v jejich organismu může rychle obnovit rovnováhu, takže jsou spokojenější. odkaz na článek Bachovy esence pro zvířata