ONE BRAIN - kineziologie

Metodou kineziologie je možné pracovat bez jakéhokoli omezení, nezáleží zde na věku klienta ani na zdravotním problému. Kineziologie je možno použít u těhotných žen i malých dětí.

    Cílem metody ONE BRAIN – JEDNOTNÝ MOZEK (kineziologie) je zajistit ideální funkci mozku, tj. tehdy, když dokonale spolupracuje pravá i levá mozková hemisféra. Většina dnešních lidí využívá pouze jednu z nich. Metoda kineziologie pracuje na obnovení spolupráce obou mozkových hemisfér.

článek

 

 

Pravá hemisféra – mateřská - ženská složka v nás, je nositelkou našeho JÁ, není omezována časem, nezná strach, nesoudí, je nositelkou našich tvořivých schopností, pracuje se symboly, barvami a obrazy

Levá hemisféra – otcovská – mužská složka v nás, neustále vytvářející analýzu, soudí, používá logiku

 

  V každém našem věku nás provázejí stresové situace, a to již od početí, prenatálního vývoje, porodu, dětství až do dospělosti. Většinou se jedná o silný emocionální – negativní zážitek. Každá tato situaci se nám zapíše do mozku, tak může způsobit zablokování energetického proudění na úrovni mozku a následně i v příslušné části těla. Buněčná paměť těla eviduje všechny informace o každém energetickém bloku. Výsledkem toho, mohou být různé duševní i fyzické problémy např. alergie, bolesti hlavy, zad, obezita, různé typy závislostí, strachů, fobií apod. Velmi často se s klienty při kineziologii řeší dyslexie.

    To, že jsme něco zapomněli, neznamená, že to v podvědomí neexistuje. Tyto prožitky nám mohou ovlivňovat naše životy, většinou takovým způsobem, který se nám nelíbí.

 

Jak se s metodou  kineziologie pracuje?

    V průběhu (kineziologie) sezení s klientem jsou pomocí svalového testu vyhledány bloky uložené v podvědomí. (Kineziolog) terapeut jemně zatlačí dlaní na mírně předpažené ruce klienta.

    Mozku, který v podstatě funguje jako náš biologický počítač, je možné zadat jakoukoli otázku a odpověď ANO - NE dostaneme v podobě změny svalového napětí, negativní emoce sval oslabí, pozitivní zpevní. Přes znovuprožití negativní emoce, pochopení příčiny a souvislosti je možné důsledky stresu trvale odstranit.

    Použití metody ONE BRAIN  (kineziologie) je prakticky neomezené. Každý z nás je původcem svých problémů a zároveň zdrojem jejich řešení. Využijte možnost zpracovat svoje negativními programy, které jsou uloženy ve vaší paměti. Metoda kineziologie Vám skrze pochopení a uvolnění zablokované energie z minulosti, pomůže odstranit bariéry a dá vám možnost svobodně se rozhodovat v přítomnosti.

Metoda kineziologie nediagnostikuje ani neléčí. Kineziologie odstraňuje příčinu stresu, tím, že odstraníme blokády a uvolníme energetický tok v těle, dokážeme probudit samo-léčící sílu organismu. Přes odžité pochopení a následné korekce dokážeme naše tělo povzbudit k sebe-uzdravení.

 

VŽDY JE VELMI DŮLEŽITÉ ROZHODNOUT SE SÁM A SÁM CHTÍT POZITIVNÍ ZMĚNU !!!

NIKDO VÁM NIKDY NEPOMŮŽE, POKUD VY SAMI NEBUDETE CHTÍT !!!

 

O kineziologii - metode ONE BRIN jsem napsala také již několik článků, které si můžete přečíst ZDE.

Na mém blogu vás také občas nechám nahlédnout do příběhů svých klientů. Někdy jsem opravdu přítomna zázrakům, které se dějí v našich životech. Často novým pochopením a novým začátkům. Děkuji vám, že mohu být "u toho" s vámi.

Můj učitel, resp. učitelka kineziologie (metody One brain)

 

                Několik let jsem se chystala začít studovat kurzy kineziologie - metody One Brain. Vždy, ale přišlo něco, proč to nešlo, vždy se nějaký důvod proč jsem se nepřihlásila našel. Já sama jsem měla velmi dobrou zkušenost, protože mě kdysi kineziologie pomohla vyřešit problém, který jsem měla.

                Jednoho dne přišel e-mail z jedné čajovny s pozvánkou na přednášku o kineziologii p. Rutové. Tyto e-maily většinou vůbec neotevírám, ale tento byl jiný. Na přednášku o kineziologii jsem šla společně se svojí dcerou. P. Rutová hovořila o tom, kde a jak kineziologie – One Brain dokáže pomáhat, uváděla příběhy ze života a svojí dlouholeté kineziologické praxe, mimo jiné hovořila i o kurzech kineziologie, které začínají za dva dny. Bylo rozhodnuto.

                Na první kurz kineziologie - One Brain jsem přišla a pak, už nebyla cesta zpět. Najednou ucítíte na vlastní kůži, jak metoda kineziologie - One Brain úžasně funguje, jak se pomalu začnou řešit události ve Vás, okolo Vás  a to i takové, které Vás řadu let trápily. Vše začalo krásně fungovat, vztahy, které nebyly úplně v pořádku, začaly pomalu roztávat. Cítila jsem, že díky této metodě kineziologie - One Brain mohu pomáhat nejen sama sobě, svojí rodině a svým blízkým, ale také všem ostatním, kteří budou na sobě chtít pracovat.

                Kineziologii – One Brain jsem studovala intenzivně dva roky, absolvovala jsem všechny nadstavbové kurzy včetně jednodenních seminářů, které jsou vždy specializované na určité téma. Měla jsem možnost se setkat s jedním ze zakladatelů této úžasné metody kineziologie - One Brain Danielem Whitesidem. Postupem času se s p. Miloslavy Rutové stala kamarádka a přítelkyně nás všech, kteří u ní studujeme. Vždy, když si nevím rady a tápu kudy kam, vždy dokáže vyslechnout a pomoci najít řešení. Děkuji za vše, hlavně za to, že dokázala změnit můj život a postoj k němu.

                Já mám ještě to obrovské štěstí, že mě vždy povzbuzovala, abych začala pracovat na kurzech, které jsou vytvořeny speciálně pro děti. Obsahují některé prvky z kineziologie, hlavně korekce, které pomáhají zvládat dětem každodenní stres,  školní učivo a veškeré nároky, které jsou na ně v dnešní době kladené. V rámci několika jednodenních kurzů, které na sebe jednotlivě navazují, projdou děti nenáročným výcvikem. Vždy si odnesou několik jednoduchých cviků, které jim pomohou situace zvládat a chuť být lepší.

Více informací  - SNADNÉ UČENÍ

4. 10. 2010

- měla jsem tu čest se se s jedním ze zakladatelů metody setkat osobně

Zakladatelé metody One Brain - kineziologie

Gordon Stokes

Je spoluzakladatelem Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů Touch for Health. Byl průkopníkem samoléčitelského hnutí. Ve své práci využíval behaviorální genetiku (genetiku chování), psychodrama, hru na postavy. Více než deset let působil jako ředitel výcvikových programů Touch for Health Foundation. V tomto období se proslavil širokými vědomostmi a neuvěřitelnou jemností testování svalů. S Danielem Whitesidem se seznámil v roce 1963 po ukončení studie genetiky chování. Společně s Danielem Whitesidem je spoluautorem materiálů Three In One (studijní materiály pro metodu One Brain - kineziologie). Gordon Stokes zemřel v roce 2006.

 

Daniel Whiteside

Společně se svými rodiči Robertem a Elizabeth byli průkopníky genetiky chování. Daniel se zúčastnil nesčíslného počtu rozhlasových a televizních rozhovorů. Účinkoval ve video a filmových seriálech o výuce One Brain a v různých vzdělávacích programech. S Gordonem se podílí na autorství všech materiálů pro One Brain (kineziologii). S otcem Robertem napsal bestseler o genetice chování "How to Win over Yourself (Jak nad sebou zvítězit). Je autorem několika úspěšných románů a novel. Během třicetileté práce s Gordonem nerozlučně sloučili genetiku chování a psychologii. Výsledkem je řada nových programů. Pro rozvoj Three In One je typická Danielova duchaplnost a jeho nesmírné vědomosti z oblasti literatury, dějin, umění,archeologie, hudby a metafyziky. Daniel Whiteside zemřel v roce 2013.


Carol Ann Hontz

V zemích východní Evropy začala kineziologii - systém One Brain přednášet americká lektorka Carol Ann Hontz pocházející z Pensylvánie. Carol má za sebou třicetiletou učitelskou praxi a dva vysokoškolské diplomy. Nejdříve začala přednášet v Maďarsku a Moskvě. V roce 1993 měla první kurzy metody One Brain - kineziologie na Slovensku v Košicích a Bratislavě. V Praze začala kineziologii přednášet v listopadu roku 1994.


Mám pro vás a vaše děti připravené kurzy a semináře artefiletiky a arteterapie.

Na všech kurzech vám velmi jemným způsobem pomůžeme zbavit se stresu, najít sebejistotu a sebevědomí. Vše, co je potřebné ke zdravému a šťasnému životu. Vše, co si musíme ve svém životě najít vždycky jen my sami.

Je pro vás připraveno několik kurzů (několikahodinové, celodení) a a ucelených seminářů (několik navazujích setkání), kde pracujeme touto úžasnou technikou.


Co můžete od kurzu nebo semináře očekávat

... na co se můžete těšit :-)

 • Dokážete se, přiblížit ke svému JÁ
 • Pojmenujete svoje touhy a přání
 • Uvědomíte si, jak jste pro sebe „důležití“
 • Vyjádříte i to, co neumíte říci slovy
 • Probudíte v sobě svojí tvořivost a kreativitu
 • To, co se zdá jako neřešitelný problém, získá svůj tvar a bude možné podívat se i z jiného úhlu
 • Pokud budete k sobě upřímní, může vám být někdy i smutno
 • Můžete se prostě přijít tzv. „vykreslit“
 • Můžete přijít vyzkoušet něco nového
 • Při skupinových setkáních je velmi zajímavá a přínosná zpětná vazba skupiny

Co od kurzu nebo semináře opravdu neočekávejte

... nikdo za vás nikdy nic neudělá :-)

 • Žádné diagnostiky a výklady z obrázků – odpovědi na svoje otázky máme v sobě každý sám
 • Rady co a jak máte dělat – víme vždy nejlépe sami, co máme dělat, jen musíme najít odvahu si to přiznat

Veškeré info o kurzech a dalších pořádaných akcích naleznete v odkazu KALENDÁŘ AKCÍ 

Pro vaše děti jsou ještě připravené speciální KURZY pro děti - projekt SNADNÉ UČENÍ.