Moje praxe, vzdělání a životní zkušenosti

 • Zdeňka Šulcová
  Snadné učení
  autorka, zakladatelka a lektorka projektu
 • Zdeňka Šulcová
  Autorka a lektorka seberozvojových programů
  semináře a kurzy pro děti a dospělé s využitím artefiletiky a arteterapie
 • Zdeňka Šulcová
  Arteterapeutka
  členka ČAA (Česká arteterapeutická asociace )
 • Zdeňka Šulcová
  Pedagogické minimum
 • Zdeňka Šulcová
  Výcvik v artefiletika a arteterapie CULTIO
  studium od r. 2013, PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Imaginativní techniky, Psychosomatika, Psychologický výklad pohádek
 • Zdeňka Šulcová
  Výcvik metody One Brain
  studium od r. 2005 (Mgr. Miroslava Rutová - ČR, Ing. Zuzana Fečková – SR, Johanna Lehnner – RA, Alie Relker – NL, Daniel Whiteside – USA), Consultant practicum – březen 2014
 • Zdeňka Šulcová
  Bachova květová terapie
  konzultant, certifikovaný praktik BIEP
 • Zdeňka Šulcová
  Práce s traumatem u dětí
  Maggie Kline (USA)
 • Zdeňka Šulcová
  Práce s časovou osou
  Institut rodinné trapie a psychosomatické medicíny (MUDr. Chvála, MUDr. Trapková)
 • Zdeňka Šulcová
  Rodinné mapy
  sociální anamnéza a diagnostika rodiny - Triadis, o.p.s.
 • Zdeňka Šulcová
  OSOBNÍ TOTEM
  - (The Personal Totem Pole Process©) je unikátní systém a metoda vycházející z aktivní imaginace, kterou vyvinul C.G. Jung (aktivní imaginace a práce se silovými zvířaty), Eligio Stephen Gallegos
 • Zdeňka Šulcová
  Mandaly, sebepoznání
  -MUDr. Iveta Špatenková
 • Zdeňka Šulcová
  Aktivní imaginace
  jako metoda zkoumání struktury nevědomí a jeho obrazů - Kamila Ženatá
 • Zdeňka Šulcová
  Hra malováním
  Jeu de Peindre - Martina Weissgerber (Francie)
 • Zdeňka Šulcová
  Praktické vedení lidí, Praktický leadership
  Gustav Käser Training International
 • Zdeňka Šulcová
  TA 101
  základní vzdělání v transakční analýze - PhDr. Radmila Pikorová PTSTA
 • Zdeňka Šulcová
  Podnikání
  od r. 1997 podnikám a buduji si svůj vlastní byznys